Pohrebné služby v komjaticiach

Viliam hozlár

O nás

Pohrebné služby Komjatice

Prednosti pohrebníctva:

• Citlivý prístup k pozostalým.

• Kompletné zabezpečenie obradu.

• Pri výkope hrobových jám používame box, do ktorého odkladáme vykopanú zeminu a zabezpečíme tým priehľadné miesto pohrebu.

V pohrebníctve vybavíte všetky potrebné záležitosti súvisiace s pohrebom na jednom mieste, pohodlne a bez zbytočného stresu. Naši pracovníci sú ochotní poradiť, pomôcť a vybaviť všetky potrebné doklady. Tak isto Vám radi poradíme pri výbere rakvy, vencov a kytíc.V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás 24 hodín denne.

Pozostalí nás môžu kontaktovať nonstop na uvedenem telefónnom Čísle

Služby

Viliam Hozlár – Pohrebné služby Komjatice ponúka nasledovné služby:

Vybavenie formalít súvisiacich so zosnulým, vybavenie kremácie aj s obradom, obliekanie a úprava zosnulého, smútočné oznámenia, predaj rakiev, vencov a kytíc, vybavenie všetkých pohrebných úradných dokladov prevoz zosnulého špeciálnym vozidlom, vývozy zosnulých z bytov, vývozy zosnulých z nemocníc, vývozy zosnulých z domov dôchodcov.

Zabezpečujeme: vykonávanie pietnych aktov a poslednej rozlúčky so zosnulým, uloženie alebo rozprášenie popola, uloženie do hrobu, uloženie do krypty, výkopové práce na cintoríne, kamenárske práce.

Ako postupovať, ak niekto v rodine umrie?

Ak nastalo úmrtie doma, zavolajte lekára, ktorý vykoná prehliadku a vystaví list o prehliadke zosnulého. Je v ňom informácia o ďalšom navrhovanom postupe. Potom by ste mali kontaktovať pohrebnú službu, aby ste mohli vybrať rakvu, lebo ak nie je nariadená pitva, odvezie sa zosnulý už v rakve. Takisto pripravte pre zosnulého oblečenie, v ktorom bude pochovaný. Ak treba vykonať pitvu, odvezie sa zosnulý na patológiu.

 

Zosnulý musí zostať na mieste úmrtia najmenej dve hodiny od chvíle, keď bola konštatovaná smrť, a nesmie byť pochovaný skôr ako po 48 hodinách od úmrtia. Najneskôr do 8 hodín od úmrtia je potrebné zosnulého odviezť z domu preč.

 

Ak nastalo úmrtie v nemocnici, skontaktuje Vás personál nemocnice. Práve na tomto mieste Vám poskytnú všetky informácie o úmrtí aj o mieste, kam bol zosnulý prevezený. Vtedy stačí ísť do pohrebníctva a objednať si príslušné náležitosti k poslednej rozlúčke. Nezabudnite na oblečenie pre zosnulého, jeho občiansky preukaz a list o obhliadke. Zabezpečíme všetky potrebné náležitosti spojené s matrikou.

 

V prípade, že Váš blízky zomrel za neznámych okolností, alebo máte podozrenie zo spáchania trestného činu, tak zavolajte aj políciu. O jeho prevoz sa postará polícia, ktorá zavolá aj pohrebnú službu a uhradí náklady s tým spojené. Vy musíte len zabezpečiť služby spojené s poslednou rozlúčkou.

 

Keď príbuzný zomrel pri dopravnej nehode alebo v domove dôchodcov, je postup zhodný s úmrtím v nemocnici. Spravidla sa s Vami skontaktuje polícia alebo ošetrujúci personál. Môže sa stať, že budete vyzvaný na identifikáciu. Tá sa robí na patológii. Ostatné súvislosti s pohrebom už vybavíte počas návštevy u nás.

 

Bolesť odchodu blízkeho Vám nikto nevie zmierniť, my Vám však uľahčíme všetky náležitosti spojené s dôstojnou rozlúčkou. Pohreb je smutná a citovo traumatická udalosť pre všetkých pozostalých, členov rodiny, priateľov a známych. Naša silná viera, rešpektovanie smútku, dlhoročné skúsenosti a empatia sú dôvody, prečo je pohrebníctvo činnosťou, ktorej sa venujeme. Každý člen nášho tímu, ktorý so zákazníkom prichádza do kontaktu, súcití a vyjadruje sústrasť s pozostalými.

Pohrebné služby komjatice

Viliam Hozlár

Viliam Hozlár – Pohrebné služby, pôsobí už od roku 1993 a je Vám k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku.

Prevádzka

Fakturačné údaje