0905 279 395

POHREBNÉ SLUŽBY
V KOMJATICIACH

VILIAM HOZLÁR

Potrebujete zabezpečiť pohrebné služby v okrese Nové Zámky?

POHREBNÉ SLUŽBY
KOMJATICE

Viliam Hozlár - Pohrebné služby, pôsobí už od roku 1993 a je Vám k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku.

Prednosti pohrebníctva


• Citlivý prístup k pozostalým.

• Kompletné zabezpečenie obradu.

• Pri výkope hrobových jám používame box, do ktorého odkladáme vykopanú zeminu a zabezpečíme tým priehľadné miesto pohrebu.


V pohrebníctve vybavíte všetky potrebné záležitosti súvisiace s pohrebom na jednom mieste, pohodlne a bez zbytočného stresu. Naši pracovníci sú ochotní poradiť, pomôcť a vybaviť všetky potrebné doklady. Tak isto Vám radi poradíme pri výbere rakvy, vencov a kytíc.V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás 24 hodín denne.


Nájdete nás aj na Facebooku.

Viliam Hozlár - Pohrebné služby Komjatice ponúka nasledovné služby

Vybavenie formalít súvisiacich so zosnulým, vybavenie kremácie aj s obradom, obliekanie a úprava zosnulého, smútočné oznámenia, predaj rakiev, vencov a kytíc, vybavenie všetkých pohrebných úradných dokladov prevoz zosnulého špeciálnym vozidlom, vývozy zosnulých z bytov, vývozy zosnulých z nemocníc, vývozy zosnulých z domov dôchodcov.

Zabezpečujeme vykonávanie pietnych aktov a poslednej rozlúčky so zosnulým, uloženie alebo rozprášenie popola, uloženie do hrobu, uloženie do krypty, výkopové práce na cintoríne, kamenárske práce.

Pozostalí nás môžu kontaktovať nonstop na uvedenom tel. čísle.

Ako postupovať, ak niekto v rodine umrie?

Ak nastalo úmrtie doma, zavolajte lekára, ktorý vykoná prehliadku a vystaví list o prehliadke zosnulého. Je v ňom informácia o ďalšom navrhovanom postupe. Potom by ste mali kontaktovať pohrebnú službu, aby ste mohli vybrať rakvu, lebo ak nie je nariadená pitva, odvezie sa zosnulý už v rakve. Takisto pripravte pre zosnulého oblečenie, v ktorom bude pochovaný. Ak treba vykonať pitvu, odvezie sa zosnulý na patológiu.

Zosnulý musí zostať na mieste úmrtia najmenej dve hodiny od chvíle, keď bola konštatovaná smrť, a nesmie byť pochovaný skôr ako po 48 hodinách od úmrtia. Najneskôr do 8 hodín od úmrtia je potrebné zosnulého odviezť z domu preč.

Bolesť odchodu blízkeho Vám nikto nevie zmierniť, my Vám však uľahčíme všetky náležitosti spojené s dôstojnou rozlúčkou. Pohreb je smutná a citovo traumatická udalosť pre všetkých pozostalých, členov rodiny, priateľov a známych. Naša silná viera, rešpektovanie smútku, dlhoročné skúsenosti a empatia sú dôvody, prečo je pohrebníctvo činnosťou, ktorej sa venujeme. Každý člen nášho tímu, ktorý so zákazníkom prichádza do kontaktu, súcití a vyjadruje sústrasť s pozostalými.


Ak nastalo úmrtie v nemocnici, skontaktuje Vás personál nemocnice. Práve na tomto mieste Vám poskytnú všetky informácie o úmrtí aj o mieste, kam bol zosnulý prevezený. Vtedy stačí ísť do pohrebníctva a objednať si príslušné náležitosti k poslednej rozlúčke. Nezabudnite na oblečenie pre zosnulého, jeho občiansky preukaz a list o obhliadke. Zabezpečíme všetky potrebné náležitosti spojené s matrikou.

V prípade, že Váš blízky zomrel za neznámych okolností, alebo máte podozrenie zo spáchania trestného činu, tak zavolajte aj políciu. O jeho prevoz sa postará polícia, ktorá zavolá aj pohrebnú službu a uhradí náklady s tým spojené. Vy musíte len zabezpečiť služby spojené s poslednou rozlúčkou.

Keď príbuzný zomrel pri dopravnej nehode alebo v domove dôchodcov, je postup zhodný s úmrtím v nemocnici. Spravidla sa s Vami skontaktuje polícia alebo ošetrujúci personál. Môže sa stať, že budete vyzvaný na identifikáciu. Tá sa robí na patológii. Ostatné súvislosti s pohrebom už vybavíte počas návštevy u nás.

Zanechajte nám správu

Rovnako nás môžete kontaktovať e-mailom cez kontaktný formulár.

Viliam Hozlár - pohrebníctvo v Komjaticiach

Viliam Hozlár Pohrebné služby s. r. o.
Dolná 150/27
941 06 Komjatice

IČO: 53324846

0905 279 395


IČ DPH: SK2121341728